lub połącz z Google

Blog - dla Ciebie!

Supermarket

Zoologiczne

Moda

Elektronika

Biuro i Szkola

Uroda i zdrowie

Dom i ogród

Dziecko

Kultura i rozrywka

Motoryzacja

Sport

Polityka prywatności, bezpieczeństwa danych i plików cookies

 

I. Założenia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności, bezpieczeństwa danych i plików cookies określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez AMICO.com.pl Sp. z o.o. prowadzącym sklep internetowy @amico - zakupy z uśmiechem pod adresem domeny głównej http://amico-market.com, z siedzibą w Pińczowie przy ul. 1 Maja 12/22, NIP: 6621819952, REGON: 367470997, zarejestrowane w KRS pod nr 0000681799 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dalej zwanego Sprzedawcą.

 

2. Witryny Web wytwórców produktów i usług mają własne, niekiedy inne zasady poufności i bezpieczeństwa danych. W każdej z pozostałych witryn właściciele podają własne informacje na temat poufności danych. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat poufności danych umieszczonych w innych odwiedzanych witrynach.

 

3. Programy promocyjne, konkursy i loterie organizowane przez Sprzedającego lub przez innego Organizatora mogą posiadać własne, niekiedy inne zasady poufności i bezpieczeństwa danych. Informacje na temat poufności danych każdorazowo będą umieszczone w regulaminie programu promocyjnego, konkursu lub loterii.

 

4. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Użytkowników i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z portalu i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Przekazywane dane osobowe będą przez Sprzedającego traktowane zgodnie z obowiązującym prawem polskim, prawem Unii Europejskiej oraz poniższymi zasadami poufności danych.

 

5. Sprzedający, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod nr księgi: [w trakcie rejestracji w wymaganym ustawowo terminie].

II. Pliki "cookie"

1. Sprzedający nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z portalu.

 

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest wyłącznie Sprzedający.

 

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

4. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sprzedającego wyłącznie w celu prawidłowej obsługi portalu i zapewnia możliwość udostępniania Użytkownikowi interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętania dokonanych przez Państwa zakupów.

 

5. Pliki cookies wykorzystywane są dodatkowo w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
c) utrzymanie sesji Użytkownika portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

6. W ramach portalu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

7. W ramach portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych portalu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

9. Sprzedający informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.

 

10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem portalu reklamodawców oraz partnerów.

 

11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

III. Pliki "web beacons"

1. Obok plików cookies Sprzedający może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP użądzenia końcowego Użytkownika, rodzaj pltformy i przeglądarki internetowej, dostawcę internetu oraz adres strony, z której Użytkownik wszedł na strony portalu. Niektóre podstrony w ramach posrtalu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikiem mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymywanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załądowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników portalu. Dane te będą łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

IV. Dane osobowe

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o chronie danych):
a) Administratorem danych osobowych jest Sprzedający: AMICO.com.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Pińczowie (28-400), ul. 1 Maja 12/22,
b) Sprzedający zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@amico.com.pl lub drogą pocztową pod adresem Administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej Portalu w zakładce Kontakt oraz w miejscach powszechnie dostępnych w siedzibie, oddziałach, filiach i biurach Sprzedającego,
c) Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika wyrażona w momencie rejestracji konta klienta oraz składania zamówienia,
d) Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego w celu i zakresie niezbędnym do obsługi złożonego zamówienia, tj. realizacji Umowy sprzedaży oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą Użytkownika,
e) Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody,
f) Podanie danych wskazanych w par. IV pkt 2 jest nieobowiązkowe i dobrowolne lecz wymagane dla dokonania rejestracji konta klienta i/lub zawarcia Umowy sprzedaży w ramach Sklepu,
g) Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Sprzedającego do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania z zastrzeżeniem informacji zawartej w par. VI pkt 3.

 

2. Sprzedający będzie od Użytkowników zbierał następujące dane osobowe za pośrednitwem portalu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na stronach portalu:
a) nazwisko i imię,
b) adres zameldowania na pobyt stały lub adres aktualnego zamieszkania,
c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres w par. IV pkt 1 ppkt b,
d) adresy dostaw, jeżeli są inne niż adres w par. IV pkt 1 ppkt b lub c,
e) adres poczty elektronicznej,
f) numer telefonu GSM lub stacjonarny numeru telefonu kontaktowego.

 

3. Sprzedający jest zobligowany do przetwarzania (w tym przypadku do przechowywania) danych wskazanych w par. IV pkt 2 nawet w przypadku rozwiązania umowy i/lub zastrzeżenia przez Użytkownika przetwarzania danych osobowych przez okres:
- 5 lat fiskalnych liczonych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży - wymóg ten wynika z przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333, z późn. zm.);
- 3,5 roku liczonych od dnia rozwiązania Umowy sprzedaży lub dokonania ostatniej zapłaty wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży, w przypadku dokonania płatności w formie innej niż kupon - wymóg ten wynika z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025 - tekst jednolity),
- 10 lat liczonych od dnia rozwiązania Umowy sprzedaży lub dokonania ostatniej zapłaty wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży, w przypadku dokonania płatności w formie kuponu - wymóg ten wynika z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025 - tekst jednolity).

 

4. Po rozwiązaniu Umowy sprzedaży Sprzedający będzie przetwarzać dane tylko w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego, którymi są:
- windykacja należności,
- prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
- prowadzenie analiz statystycznych
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz
- zapewnienia rozliczalności zawartych Umów sprzedaży i dokonanych transakcji finansowych, tj. wykazania spełnienia przez Sprzedającego obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w par. IV pkt 3.

 

5. Po wygaśnięciu celów przetwarzania danych, o których mowa w par. IV pkt 4 zostaną one usunięte automatycznie z baz danych Sprzedającego.

 

6. Sprzedający może dodatkowo zbierać od Użytkowników następujące informacje w celach reklamowych i marketingowych, a wszczególności przesyłania informacji o promocjach lub nowościach produktowych:
a) nazwisko i imię,
b) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres w par. IV pkt 2,
c) adres poczty elektronicznej,
d) numer telefonu GSM lub stacjonarny numeru telefonu kontaktowego.

 

7. Podanie danych wskazanych w par. IV pkt 4 jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika i jest konieczne wyłącznie dla realizacji celów reklamowych i marketingowych. Użytkownik nie musi podawać tych danych, jeżeli nie chce korzystać ze wskazanych powyżej możliwości.

 

8. W przypadku danych osobowych dzieci:
a) Sprzedający świadomie nie gromadzi informacji osobistych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli jednak Sprzedający znajdzie się w posiadaniu takich informacji, są one usuwane z systemów baz danych.
b) Sprzedający zachęca rodziców bądź opiekunów prawnych, aby towarzyszyli dzieciom podczas działań w trybie on-line. Poniżej Sprzedający przedstawia kilka porad pomocnych w bezpieczniejszym korzystaniu z Internetu:
- należy pouczyć dzieci, aby nigdy nie udostępniały informacji osobistych bez nadzoru rodzica lub odpowiedzialnej osoby dorosłej. Dotyczy to szczególnie takich informacji jak nazwisko, adres, telefon, szkoła, itd.;
- warto poznać witryny odwiedzane przez własne dzieci i zadecydować, czy witryny te są dla nich odpowiednie;
- trzeba wyszukać w witrynach sieci Web informacje na temat poufności danych i sprawdzić, w jaki sposób traktowane są informacje dotyczące dziecka.

V. Marketing Sprzedającego

1. O ile Użytkownik wyraził na to zgodę (np. zapis do newslettera, parametryzacja ustawień opcji konta Użytkownika), podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów skatalogowanych na stronach portalu lub własnych kampanii marketingowych i promocyjnych Sprzedającego.

 

2. Zgoda, o której mowa w par. V pkt 1 może być cofnięta przez Użytkownika w każdym czasie poprzez sporządzenie wiadomości mailowej i skierowanie jej do administratora danych osobowych na adres iodo@amico.com.pl z oświadczeniem o wycofaniu zgody wraz z żądaniem usunięcia danych osobowych.

 

3. Opinie Użytkowników umożliwiają dostarczanie żądanych informacji oraz wykorzystywane są w celu uzyskania informacji pomocnych w ulepszaniu naszych usług i projektów wdrożeniowych.

VI. Udostępnianie informacji

1. W celu realizacji umowy Sprzedający może udostępniać otrzymane od Użytkownika dane osobowe do następujących podmiotów:

 • nabywcy wierzytelności,
 • biura informacji gospodarczej,
 • Instytucjom Finansowym, o których mowa w par. VI pkt 4 w celu umożliwienia zawarcia odrębnej od Umowy Sprzedaży umowy kredytu,
 • świadczące usługi:
  - w zakresie obsługi systemów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej Sprzedającego lub udostepniających narzędzia teleinformatyczne,
  - w zakresie doręczania korespondencji i przesyłek operatorom pocztowym oraz firmom logistycznym i spedycyjnym oraz partnerom handlowym realizującym wysyłkę towaru na zlecenie Sprzedającego,
  - w zakresie obsługi płatności elektronicznych,
  - w zakresie obsługi napraw reklamowanych produktów,
  - księgowo-finansowe i podatkowe - biurom rachunkowym: spółkom/firmom prowadzącym obsługę rachunkowo-księgową,
  - kancelarie prawne i firmy windykacyjne,
  - drukarskie i archiwizacyjne.

 

2. W przypadkach, o których mowa w par. VI pkt 1 ilość udostępnianych danych osobowych ograniczona jest do koniecznego minimum.

 

3. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione upoważnionym do ich otrzymania organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

4. Instytucją kredytową, która jako samodzielny i niezależny od Sprzedającego Administrator danych osobowych może przeprowadzać ocenę kredytową (lub stosować procedurę scoringową) na potrzeby automatycznie podejmowanych decyzji, w tym w celu zawarcia odrębnej umowy kredytu, która nie jest intergalną częścią Umowy sprzedaży jest w zależności od wyboru przez Użytkownika:
a) Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomska 42c,
b) Alior Bank S.A. z siedizbą w Warszawie przy ul. Łopuszańska 38D,
c) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18.

VII. Środki techniczne i obowiązki Użytkownika

1. Sprzedający dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane osobowe Użytkownika i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i portalu w celu ochrony danych Użytkownika. Wszelkie połączenia związane z wykonywaniem przez Użytkownika: rejestracji konta, aktualizacji danych, zarządzania adresami dostaw, płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji oraz innych połączeń, podczas których Użytkownik będzie przekazywał swoje dane osobowe będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

 

2. Podjęte przez Sprzedającego działania mogą okazać się jednak niewsytarczające, jeżeli sam Użytkownik nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Użytkownik musi zachować w poufności kombinację parametrów logowania: login (tj. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu GSM) i hasło do portalu i nie udsotępniać ich osobom trzecim. Prosimy pamiętać, że Sprzedający nie będzie zwracał się do Użytkownika o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na stronie portalu. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Użytkownika osobom nieuprawnionym prosimy się każdorazowo wylogować po zakończeniu korzystania z portalu.

 

3. Z uwagi na rygory bezpieczeństwa system portalu dokona autowylogowania Użytkownika:
a) po dokonaniu zakupu i zarejestrowaniu zamówienia lub pozytywnej autoryzacji płatności przez operatora systemu płatności,
b) po bezczynności Użytkownika na stronach portalu dłuższej niż 15 min.,
c) w momencie zamknięcia przeglądarki internetowej, w przypadku braku wylogowania się Użytkownika z portalu.

VIII. Prawa Użytkownika

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania i aktualizacji (uzupełniania, poprawiania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

 

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Sprzedający zastrzega prawo dalszego przechowywania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w par. IV pkt 4.

 

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ulicy Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

5. W celu realizacji uprawnień wynikających z par. VIII pkt 1, 2 lub 3 prosimy o korzystanie z opcji w ramach konta klienta lub z adresu: iodo@amico.com.pl, numeru infolinii: +48226282945.

IX. Instrukcje jak wyłączyć ciasteczka?
X. Inne strony internetowe

1. W ramach portalu mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od portalu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sprzedającego. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z któymi zalecamy zapoznać się. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

XI. Pytania i zastrzeżenia

1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych Użytkownik może składać pod adresem: info@amico.com.pl lub pod numerem infolinii: +48226282945.

 

2. Administratorem Danych Osobowych jest: AMICO.com.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Pińczowie (28-400), ul. 1 Maja 12/22, adres email: info@amico.com.pl.

 

2. Inspektorem Danych Osobowych jest: Łukasz Kiczma.

2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: IODO AMICO.com.pl Sp. z o.o., Skr. poczt. 472, 00-950 Warszawa lub pod adresem email: iodo@amico.com.pl.

 

3. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ulicy Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Aktualizacje

Ostania aktualizacja: 25 maja 2018 r.Newsletter

Chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach i promocjach? Zostaw dane i odbierz rabat 5% na pierwsze zakupy!

Imię Email
Dobrowolnie wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na adres e-mail przez AMICO.com.pl Sp. z o.o. z siedizbą w Pińczowie, ul. 1 Maja 12/22, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świdczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Adres email ani inne dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych e-mail może być w każdej chwili cofnięta.
Dowiedz się więcej
Newspaper Message YouTube