lub połącz z Google

Blog - dla Ciebie!

Supermarket

Zoologiczne

Moda

Elektronika

Biuro i Szkola

Uroda i zdrowie

Dom i ogród

Dziecko

Kultura i rozrywka

Motoryzacja

Sport

Formy i czas dostawy

 

Ogólne założenia dostaw

1. Termin dostawy potwierdzonego zamówienia od momentu wysyłki na terenie całego świata wynosi już od 1,5 godz. do 7 dni roboczych. Wyjątek stanowią produkty, które są w danej chwili niedostępne lub ich wysyłka w dniu złożenia zamówienia jest wstrzymana lub niemożliwa. W takiej sytuacji Klient jest informowany przez Sprzedawcę o dostępności towaru i proponowanym terminie dostawy. Po ustaleniu terminu i jego akceptacji złożone zamówienie jest potwierdzane przez Sprzedającego i kierowane do realizacji.

 

2. Zamówienia złożone w dniu roboczym w godzinach 00:00-12:00 kierowane są do realizacji w dniu złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dniu roboczym w godzinach 12:00-17:00 kierowane są do realizacji najpóżniej w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni robocze w godzinach 17:00-24:00, w soboty oraz w dni wolne od pracy kierowane są do realizacji w następnym dniu roboczym.

 

3. Odbiór zamówionego towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem lub pokwitowaniem złożonym w formie elektronicznej.

 

4. Odbierając towar Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

 

5. Orientacyjny koszt dostawy podawany jest każdorazowo przy składaniu zamówienia. W przypadku nastąpienia zmiany kosztów dostawy Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Klienta. W przypadku braku akceptacji zmiany kosztów dostawy zamówienie zostaje anulowane a Sprzedawca niezwłocznie zwróci dokonane wcześniej przez Klienta zapłaty wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

 

6. Przesyłki o wadze do 30 kg doręczane są w serwisie “od drzwi do drzwi”. Przesyłki o wadze przekraczającej 30kg doręczane są w systemie “burta - burta” (do obowiązku Przewoźnika należy rozładunek przesyłki z samochodu i ustawienie jej na podłożu lub przy załadunku wstawienie przesyłki do samochodu).

 

7. Towar wysyłany jest w formie paczki - jako jedna sztuka opakowania lub w formie przesyłki jako zbiór paczek wysyłanych w ramach jednej usługi dostawy (jednego listu przewozowego).

 

8. Za przesyłkę standardową przyjmuje się jedną przesyłkę, która nie zawiera w sobie składowych, które mogą się rozsypać, potłuc, rozlać, itd.

 

9. Za przesyłkę nie sortowalną (niestandardową) przyjmuje się jedną przesyłkę, która zawiera w sobie: elementy szklane, owalne, cylindryczne, góra/dół, owinięte folią, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami, lepką powierzchnią uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się (np. folie, gumy, itp.), płyny, chemikalia, opakowania wykonane z metalu lub drewna oraz paczki o wadze powyżej 32 kg.

 

10. Wagę przesyłki oblicza się na podstawie dwóch parametrów, który jest większy, tj. całkowitego ciężaru rzeczywistego albo całkowitego ciężaru wymiarowego wszystkich paczek w danej przesyłce. Części kilograma zaokrągla się w górę i za przesyłkę pobiera się opłatę według następnej pozycji. Wagę objętościową liczymy według wzoru: długość x szerokość x wysokość / 5000.

 

11. Dana paczka jest traktowana jako „Duża paczka”, kiedy jej długość oraz obwód [obwód = (2 x szerokość)+ (2 x wysokość)] łącznie wynoszą więcej niż 330 cm, ale nie przekraczają maksymalnego rozmiaru wynoszącego 419 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg.

Wysyłka towarów

1. Towary zamówione do godz. 12:00 w dniu roboczym wysyłane są tego samego dnia roboczego.

 

2. Towary zamówione do godz. 17:00 w dniu roboczym wysyłane są najpóżniej następnego dnia roboczego.

 

3. Towary zamówione po godz. 17:00 w dniu roboczym wysyłane są następnego dnia roboczego.

 

4. Towary zamówione w dzień wolny od pracy wysyłane są pierwszego dnia roboczego następującego po dniu/-iach wolnym/-ych od pracy.

 

5. Towary chłodnicze i mrożone zamówione dzień/-ni poprzedzający/-e dzień/-ni wolny/-e od pracy (np. piątek) wysyłane są pierwszego dnia roboczego następującego po dniu/-iach wolnym/-ych od pracy, z wyłączeniem dostaw przesyłek lokalnych miejskich, lokalnych podmiejskich, przesyłek kurierskich z dostawą w sobotę oraz przesyłek paczkomatowych weekendowych.

Dostawa towarów

Czas dostawy liczy się od momentu zatwierdzenia i skierowania zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 

Przesyłki lokalne w strefie miejskiej (w granicach administracyjnych Warszawy, tj. kodów pocztowych do 00-001 do 04-998 oraz 05-075 do 05-077)

1. Przesyłki lokalne w strefie miejskiej dostarczane są zwyczajowo do końca dnia roboczego jednak nie póżniej niż następnego dnia roboczego.

 

2. Przesyłki lokalne w strefie miejskiej standardowe zlecone do godz. 12:00 dostarczane są zwyczajowo do 5 godz. tego samego dnia roboczego.

 

3. Przesyłki lokalne w strefie miejskiej ekspresowe zlecone do godz. 12:00 dostarczane są zwyczajowo do 2 godz. tego samego dnia roboczego.

 

4. Przesyłki lokalne w strefie miejskiej ekspresowe super zlecone do godz. 12:00 dostarczane są zwyczajowo niezwłocznie tego samego dnia roboczego.

 

 

Przesyłki lokalne w strefie podmiejskiej (w granicach administracyjnych kodów pocztowych do 05-070 do 05-074 oraz 05-079 do 05-870)

1. Przesyłki lokalne w strefie podmiejskiej dostarczane są zwyczajowo do końca następnego dnia roboczego.

 

2. Przesyłki lokalne w strefie podmiejskiej standardowe zlecone do godz. 12:00 dostarczane są zwyczajowo do godz. 12 następnego dnia roboczego oraz do godz. 12 w sobotę.

 

Przesyłki paczkomatowe

1. Przesyłki paczkomatowe standardowe dostarczane są do końca następnego dnia roboczego jednak nie póżniej niż do dwóch dni roboczych.

 

2. Przesyłki paczkomatowe weekendowe dostarczane są w soboty i niedziele do ponad 6000 paczkomatów w Polsce.

 

Przesyłki kurierskie (od drzwi do drzwi) do 30 kg

1. Przesyłki kurierskie krajowe dostarczane są:
a) w trybie Standard - do końca następnego dnia roboczego jednak nie póżniej niż do dwóch dni roboczych;
b) w trybie Express 09 - do godz. 09:00 następnego dnia roboczego (usługa zależna od kodu pocztowego Odbiorcy; usługa dostępna jest wyłącznie w dużych miastach na wybrane kody pocztowe);
c) w trybie Express 10 - do godz. 10:00 następnego dnia roboczego (usługa zależna od kodu pocztowego Odbiorcy; usługa dostępna jest wyłącznie w dużych miastach na wybrane kody pocztowe);
d) w trybie Express 12 - do godz. 12:00 następnego dnia roboczego (usługa zależna od kodu pocztowego Odbiorcy; usługa dostępna jest wyłącznie w dużych miastach na wybrane kody pocztowe);
e) w trybie Wieczorna - w godz. 17:00 - 22:00 następnego dnia roboczego (doręczenie następnego dnia roboczego między godziną 17.00 a 22.00 pod każdy adres w Polsce).

 

Przesyłki kurierskie gabarytowe (burta - burta) od 30 kg do 50 kg

1. Przesyłki kurierskie krajowe gabarytowe dostarczane są:
a) w trybie Standard - do końca następnego dnia roboczego jednak nie póżniej niż do dwóch dni roboczych;
b) w trybie Express 09 - do godz. 09:00 następnego dnia roboczego (usługa zależna od kodu pocztowego Odbiorcy; usługa dostępna jest wyłącznie w dużych miastach na wybrane kody pocztowe);
c) w trybie Express 10 - do godz. 10:00 następnego dnia roboczego (usługa zależna od kodu pocztowego Odbiorcy; usługa dostępna jest wyłącznie w dużych miastach na wybrane kody pocztowe);
d) w trybie Express 12 - do godz. 12:00 następnego dnia roboczego (usługa zależna od kodu pocztowego Odbiorcy; usługa dostępna jest wyłącznie w dużych miastach na wybrane kody pocztowe);
e) w trybie Wieczorna - w godz. 17:00 - 22:00 następnego dnia roboczego (doręczenie następnego dnia roboczego między godziną 17.00 a 22.00 pod każdy adres w Polsce).

 

Przesyłki paletowe (burta - burta) pow. 50 kg

1. Przesyłki paletowe dostarczane są:
a) w trybie Standard - do dwóch dni roboczych; w niektórych przypadkach odbiór przesyłki paletowej może wynieść 48 godz. od momentu zlecenia transportu.

 

Przesyłki pocztowe

1. Przesyłki pocztowe krajowe dostarczane są od 2 do 7 dni roboczych.

 

2. Przesyłki pocztowe zagraniczne dostarczane są od 4 do 12 dni roboczych.

 

 

2. Przesyłki kurierskie zagraniczne dostarczane są:
a) w trybie Standard - zaplanowana dostawa w ciągu od 1 do 5 dni roboczych do końca dnia roboczego w Europie; średni czas dostawy wynosi 96 godz. w dni robocze;
b) w trybie Express - dostawa następnego dnia roboczego w trakcie dnia do niemal wszystkich miast europejskich; dostawa do końca 2-go dnia roboczego pod większość adresów w Stanach Zjednoczonych i do wszystkich głównych miast w Kanadzie; dostawa za dnia w czasie od 2 do 3 dni roboczych do krajów w Azji; dostawa określonego dnia w ciągu dnia do innych krajów na świecie;
c) w trybie Express 09 - dostawa następnego dnia do godziny 9:00 do większości krajów Europy; dostawa następnego dnia roboczego do godziny 9:00 pod większość adresów firmowych w Stanach Zjednoczonych, do głównych obszarów biznesowych w Kanadzie oraz większości miejsc przeznaczenia w Azji; dostawa określonego dnia do godziny 9:00 do innych miejsc przeznaczenia na świecie;
d) w trybie Express 12 - dostawa następnego dnia do godziny 10:30 lub 12:00 pod większość adresów firmowych w Europie; dostawa drugiego dnia roboczego do godziny 10:30 lub 12:00 pod większość adresów firmowych w Stanach Zjednoczonych i do głównych obszarów biznesowych w Kanadzie; dostawa określonego dnia w ciągu dwóch do trzech dni roboczych do godziny 10:30 lub 12:00 do wybranych obszarów w Azji.

 

Koszty dostaw

I. Przesyłki bezpłatne

 

1. Produkty oznakowane symbolem "Darmowa Dostawa" są dostarczane na koszt Sprzedawcy.

 

II. Przesyłki paczkomatowe

1. Serwis krajowy

 

Waga przesyłki / Objętość przesyłki Zamówienie do 39.99 zł Zamówienie od 40.00 zł Zamówienie od 100.00 zł Zamówienie od 150.00 zł Zamówienie od 200.00 zł
do 25 kg/do 0,019 m3 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł DARMOWA DARMOWA
do 25 kg/do 0,046 m3 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł DARMOWA DARMOWA
do 25 kg/do 0,099 m3 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł DARMOWA DARMOWA

 

2. Serwis krajowy - dostawa w Weekend

 

Waga przesyłki / Objętość przesyłki Zamówienie do 39.99 zł Zamówienie od 40.00 zł Zamówienie od 100.00 zł Zamówienie od 150.00 zł Zamówienie od 200.00 zł
do 25 kg/do 0,019 m3 21,00 zł 21,00 zł 21,00 zł DARMOWA DARMOWA
do 25 kg/do 0,046 m3 21,00 zł 21,00 zł 21,00 zł DARMOWA DARMOWA
do 25 kg/do 0,099 m3 21,00 zł 21,00 zł 21,00 zł DARMOWA DARMOWA

 

III. Przesyłki z odbiorem w punkcie

1. Serwis krajowy - w godzinach otwarcia paczko-punktu

 

Waga przesyłki / Objętość przesyłki Zamówienie do 39.99 zł Zamówienie od 40.00 zł Zamówienie od 100.00 zł Zamówienie od 150.00 zł Zamówienie od 200.00 zł
do 20 kg/do 0,562 m3 od 16,00 zł
do 25 kg/do 0,288 m3 od 16,00 zł

 

IV. Przesyłki kurierskie

 

1. Serwis lokalny w granicach administracyjnych Warszawy, tj. kodów pocztowych do 00-001 do 04-998 oraz 05-075 do 05-077 - standard do końca dnia roboczego

 

Waga przesyłki / Objętość przesyłki Zamówienie do 39.99 zł Zamówienie od 40.00 zł Zamówienie od 100.00 zł Zamówienie od 150.00 zł Zamówienie od 200.00 zł Zamówienie od 250.00 zł Zamówienie od 300.00 zł Zamówienie od 500.00 zł Zamówienie od 750.00 zł Zamówienie od 1000.00 zł
do 30 kg/do 0,389 m3 18.00 zł DARMOWA
do 60 kg/do 0,778 m3 25,00 zł 18,00 zł DARMOWA
do 90 kg/do 1,167 m3 38,00 zł 20,00 zł DARMOWA
do 120 kg/do 1,556 m3 50,00 zł 25,00 zł DARMOWA
do 150 kg/do 1,945 m3 62,00 zł 30,00 zł DARMOWA
mała paleta do 200 kg/do 0,768 m3 70,00 zł 35,00 zł DARMOWA
paleta do 1200 kg/do 2,112 m3 100,00 zł 60,00 zł 20,00 zł DARMOWA

 

2. Serwis podmiejski w granicach administracyjnych kodów pocztowych do 05-070 do 05-074 oraz 05-079 do 05-870 - standard do końca dnia roboczego

 

Waga przesyłki / Objętość przesyłki Zamówienie do 39.99 zł Zamówienie od 40.00 zł Zamówienie od 100.00 zł Zamówienie od 150.00 zł Zamówienie od 200.00 zł Zamówienie od 250.00 zł Zamówienie od 300.00 zł Zamówienie od 500.00 zł Zamówienie od 750.00 zł Zamówienie od 1000.00 zł
do 30 kg/do 0,389 m3 18.00 zł 18.00 zł 09.00 zł DARMOWA
do 60 kg/do 0,778 m3 25,00 zł 25,00 zł 15,00 zł DARMOWA
do 90 kg/do 1,167 m3 38,00 zł 38,00 zł 18,00 zł DARMOWA
do 120 kg/do 1,556 m3 50,00 zł 50,00 zł 25,00 zł DARMOWA
do 150 kg/do 1,945 m3 62,00 zł 62,00 zł 32,00 zł DARMOWA
mała paleta do 200 kg/do 0,768 m3 110,00 zł 110,00 zł 110,00 zł 110,00 zł 110,00 zł 90,00 zł 80,00 zł 70,00 zł 60,00 zł 30,00 zł
paleta do 1200 kg/do 2,112 m3 145,00 zł 145,00 zł 145,00 zł 145,00 zł 145,00 zł 145,00 zł 120,00 zł 110,00 zł 100,00 zł 60,00 zł

 

3. Serwis krajowy - standard do końca dnia roboczego

 

Waga przesyłki / Objętość przesyłki Zamówienie do 39.99 zł Zamówienie od 40.00 zł Zamówienie od 150.00 zł Zamówienie od 200.00 zł Zamówienie od 250.00 zł Zamówienie od 300.00 zł Zamówienie od 500.00 zł Zamówienie od 750.00 zł Zamówienie od 1000.00 zł
do 30 kg/do 0,389 m3 od 18.00 zł od 18.00 zł DARMOWA
do 60 kg/do 0,778 m3 od 25,00 zł od 25,00 zł od 25,00 zł od 20,00 zł od 15,00 zł od 10,00 zł DARMOWA
do 90 kg/do 1,167 m3 od 38,00 zł od 38,00 zł od 38,00 zł od 30,00 zł od 25,00 zł od 20,00 zł od 15,00 zł DARMOWA
do 120 kg/do 1,556 m3 od 50,00 zł od 50,00 zł od 50,00 zł od 50,00 zł od 50,00 zł od 50,00 zł od 50,00 zł od 50,00 zł DARMOWA
do 150 kg/do 1,945 m3 od 62,00 zł od 62,00 zł od 62,00 zł od 50,00 zł od 50,00 zł od 50,00 zł od 50,00 zł od 50,00 zł DARMOWA
mała paleta do 200 kg/do 0,768 m3 od 110,00 zł od 110,00 zł od 110,00 zł od 100,00 zł od 100,00 zł od 90,00 zł od 80,00 zł od 70,00 zł od 60,00 zł
paleta do 1200 kg/do 2,112 m3 od 145,00 zł od 120,00 zł

 

4. Serwis krajowy - dostawa do 09:00

 

Waga przesyłki / Objętość przesyłki Zamówienie do 39.99 zł Zamówienie od 40.00 zł Zamówienie od 150.00 zł Zamówienie od 200.00 zł Zamówienie od 250.00 zł Zamówienie od 300.00 zł Zamówienie od 500.00 zł Zamówienie od 750.00 zł Zamówienie od 1000.00 zł
do 30 kg/do 0,389 m3 od 34.00 zł
do 60 kg/do 0,778 m3 od 68,00 zł
do 90 kg/do 1,167 m3 od 102,00 zł
do 120 kg/do 1,556 m3 od 136,00 zł
do 150 kg/do 1,945 m3 od 170,00 zł

 

5. Serwis krajowy - dostawa do 12:00

 

Waga przesyłki / Objętość przesyłki Zamówienie do 39.99 zł Zamówienie od 40.00 zł Zamówienie od 150.00 zł Zamówienie od 200.00 zł Zamówienie od 250.00 zł Zamówienie od 300.00 zł Zamówienie od 500.00 zł Zamówienie od 750.00 zł Zamówienie od 1000.00 zł
do 30 kg/do 0,389 m3 od 20.00 zł
do 60 kg/do 0,778 m3 od 40,00 zł
do 90 kg/do 1,167 m3 od 60,00 zł
do 120 kg/do 1,556 m3 od 80,00 zł
do 150 kg/do 1,945 m3 od 100,00 zł

 

6. Serwis krajowy - dostawa 17:00-22:00

 

Waga przesyłki / Objętość przesyłki Zamówienie do 39.99 zł Zamówienie od 40.00 zł Zamówienie od 150.00 zł Zamówienie od 200.00 zł Zamówienie od 250.00 zł Zamówienie od 300.00 zł Zamówienie od 500.00 zł Zamówienie od 750.00 zł Zamówienie od 1000.00 zł
do 30 kg/do 0,389 m3 od 37.00 zł
do 60 kg/do 0,778 m3 od 74,00 zł
do 90 kg/do 1,167 m3 od 111,00 zł
do 120 kg/do 1,556 m3 od 148,00 zł
do 150 kg/do 1,945 m3 od 185,00 zł

 

 

7. Serwis zagraniczny - przesyłki pocztowe do krajów Unii Europejskiej

Zgodnie z cennikiem Poczta Polska S.A.

 

8. Serwis zagraniczny - przesyłki kurierskie do krajów Unii Europejskiej

Zgodnie z cennikiem UPS Polska

 

9. Opłaty dodatkowe
a. Produkty oznakowane symbolem "Duża paczka" - 146,09 zł z VAT

III. Przesyłki jednorodne gabarytowe (np. telewizor, pralka) - pow. 30 kg

 

1. Produkty oznakowane symbolem "Mały gabaryt" - 61,50 zł z VAT za paczkę.

2. Produkty oznakowane symbolem "Duży gabaryt" - 98,40 zł z VAT za paczkę.

 

IV. Przesyłki paletowe

 

1. Koszt wysyłki paletowej innej niż wskazanej powyżej wyceniany jest indywidualnie.

 

Przesyłki dostarczają

I. Operatorzy strategiczni

InPost S.A. jest liderem w oferowaniu nowoczesnych usług logistycznych i pierwszą firmą w Polsce, która stworzyła sieć Paczkomatów - samoobsługowych punktów nadania i odbioru paczek, czynnych 24/7. Dzięki innowacyjnej technologii, umożliwiliśmy odbiór przesyłek wygodniej, taniej i z korzyścią dla środowiska. Paczkomaty zwiększyły wydajność usług logistycznych, a o ich sukcesie zadecydowała też szybkość dostaw - aż 98% przesyłek dostarczanych jest już następnego dnia po nadaniu!

II. Operatorzy pozostaliNewsletter

Chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach i promocjach? Zostaw dane i odbierz rabat 5% na pierwsze zakupy!

Imię Email
Dobrowolnie wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na adres e-mail przez AMICO.com.pl Sp. z o.o. z siedizbą w Pińczowie, ul. 1 Maja 12/22, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świdczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Adres email ani inne dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych e-mail może być w każdej chwili cofnięta.
Dowiedz się więcej
Newspaper Message YouTube