Supermarket

Moda

Elektronika

Biuro i Szkola

Uroda i zdrowie

Dom i ogród

Dziecko

Kultura i rozrywka

Motoruzacja

Sport

Formy i czas dostawy

 

Ogólne założenia dostaw

1. Termin dostawy potwierdzonego zamówienia od momentu wysyłki na terenie całego świata wynosi już od 1,5 godz. do 7 dni roboczych. Wyjątek stanowią produkty, które są w danej chwili niedostępne lub ich wysyłka w dniu złożenia zamówienia jest wstrzymana lub niemożliwa. W takiej sytuacji Klient jest informowany przez Sprzedawcę o dostępności towaru i proponowanym terminie dostawy. Po ustaleniu terminu i jego akceptacji złożone zamówienie jest potwierdzane przez Sprzedającego i kierowane do realizacji.

 

2. Zamówienia złożone w dniu roboczym w godzinach 00:00-12:00 kierowane są do realizacji w dniu złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dniu roboczym w godzinach 12:00-17:00 kierowane są do realizacji najpóżniej w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni robocze w godzinach 17:00-24:00, w soboty oraz w dni wolne od pracy kierowane są do realizacji w następnym dniu roboczym.

 

3. Odbiór zamówionego towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem lub pokwitowaniem złożonym w formie elektronicznej.

 

4. Odbierając towar Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

 

5. Orientacyjny koszt dostawy podawany jest każdorazowo przy składaniu zamówienia. W przypadku nastąpienia zmiany kosztów dostawy Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Klienta. W przypadku braku akceptacji zmiany kosztów dostawy zamówienie zostaje anulowane a Sprzedawca niezwłocznie zwróci dokonane wcześniej przez Klienta zapłaty wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

 

6. Przesyłki o wadze do 30 kg doręczane są w serwisie “od drzwi do drzwi”. Przesyłki o wadze przekraczającej 30kg doręczane są w systemie “burta - burta” (do obowiązku Przewoźnika należy rozładunek przesyłki z samochodu i ustawienie jej na podłożu lub przy załadunku wstawienie przesyłki do samochodu).

 

7. Towar wysyłany jest w formie paczki - jako jedna sztuka opakowania lub w formie przesyłki jako zbiór paczek wysyłanych w ramach jednej usługi dostawy (jednego listu przewozowego).

 

8. Za przesyłkę standardową przyjmuje się jedną przesyłkę, która nie zawiera w sobie składowych, które mogą się rozsypać, potłuc, rozlać, itd.

 

9. Za przesyłkę nie sortowalną (niestandardową) przyjmuje się jedną przesyłkę, która zawiera w sobie: elementy szklane, owalne, cylindryczne, góra/dół, owinięte folią, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami, lepką powierzchnią uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się (np. folie, gumy, itp.), płyny, chemikalia, opakowania wykonane z metalu lub drewna oraz paczki o wadze powyżej 32 kg.

 

10. Wagę przesyłki oblicza się na podstawie dwóch parametrów, który jest większy, tj. całkowitego ciężaru rzeczywistego albo całkowitego ciężaru wymiarowego wszystkich paczek w danej przesyłce. Części kilograma zaokrągla się w górę i za przesyłkę pobiera się opłatę według następnej pozycji. Wagę objętościową liczymy według wzoru: długość x szerokość x wysokość / 5000.

 

11. Dana paczka jest traktowana jako „Duża paczka”, kiedy jej długość oraz obwód [obwód = (2 x szerokość)+ (2 x wysokość)] łącznie wynoszą więcej niż 330 cm, ale nie przekraczają maksymalnego rozmiaru wynoszącego 419 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg.

Wysyłka towarów

1. Towary zamówione do godz. 12:00 w dniu roboczym wysyłane są tego samego dnia roboczego.

 

2. Towary zamówione do godz. 17:00 w dniu roboczym wysyłane są najpóżniej następnego dnia roboczego.

 

3. Towary zamówione po godz. 17:00 w dniu roboczym wysyłane są następnego dnia roboczego.

 

4. Towary zamówione w dzień wolny od pracy wysyłane są pierwszego dnia roboczego następującego po dniu/-iach wolnym/-ych od pracy.

 

5. Towary chłodnicze i mrożone zamówione dzień/-ni poprzedzający/-e dzień/-ni wolny/-e od pracy (np. piątek) wysyłane są pierwszego dnia roboczego następującego po dniu/-iach wolnym/-ych od pracy, z wyłączeniem dostaw przesyłek lokalnych miejskich, lokalnych podmiejskich, przesyłek kurierskich z dostawą w sobotę oraz przesyłek paczkomatowych weekendowych.

Dostawa towarów

Czas dostawy liczy się od momentu zatwierdzenia i skierowania zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 

Przesyłki lokalne w strefie miejskiej (w granicach administracyjnych Warszawy, tj. kodów pocztowych do 00-001 do 04-998 oraz 05-075 do 05-077)

1. Przesyłki lokalne w strefie miejskiej dostarczane są zwyczajowo do końca dnia roboczego jednak nie póżniej niż następnego dnia roboczego.

 

2. Przesyłki lokalne w strefie miejskiej standardowe zlecone do godz. 12:00 dostarczane są zwyczajowo do 5 godz. tego samego dnia roboczego.

 

3. Przesyłki lokalne w strefie miejskiej ekspresowe zlecone do godz. 12:00 dostarczane są zwyczajowo do 2 godz. tego samego dnia roboczego.

 

4. Przesyłki lokalne w strefie miejskiej ekspresowe super zlecone do godz. 12:00 dostarczane są zwyczajowo niezwłocznie tego samego dnia roboczego.

 

 

Przesyłki lokalne w strefie podmiejskiej (w granicach administracyjnych kodów pocztowych do 05-070 do 05-074 oraz 05-079 do 05-870)

1. Przesyłki lokalne w strefie podmiejskiej dostarczane są zwyczajowo do końca następnego dnia roboczego.

 

2. Przesyłki lokalne w strefie podmiejskiej standardowe zlecone do godz. 12:00 dostarczane są zwyczajowo do godz. 12 następnego dnia roboczego oraz do godz. 12 w sobotę.

 

Przesyłki paczkomatowe

1. Przesyłki paczkomatowe standardowe dostarczane są do końca następnego dnia roboczego jednak nie póżniej niż do dwóch dni roboczych.

 

2. Przesyłki paczkomatowe weekendowe dostarczane są w soboty i niedziele do ponad 6000 paczkomatów w Polsce.

 

Przesyłki kurierskie (od drzwi do drzwi) do 30 kg

1. Przesyłki kurierskie krajowe dostarczane są:
a) w trybie Standard - do końca następnego dnia roboczego jednak nie póżniej niż do dwóch dni roboczych;
b) w trybie Express 09 - do godz. 09:00 następnego dnia roboczego (usługa zależna od kodu pocztowego Odbiorcy; usługa dostępna jest wyłącznie w dużych miastach na wybrane kody pocztowe);
c) w trybie Express 10 - do godz. 10:00 następnego dnia roboczego (usługa zależna od kodu pocztowego Odbiorcy; usługa dostępna jest wyłącznie w dużych miastach na wybrane kody pocztowe);
d) w trybie Express 12 - do godz. 12:00 następnego dnia roboczego (usługa zależna od kodu pocztowego Odbiorcy; usługa dostępna jest wyłącznie w dużych miastach na wybrane kody pocztowe);
e) w trybie Wieczorna - w godz. 17:00 - 22:00 następnego dnia roboczego (doręczenie następnego dnia roboczego między godziną 17.00 a 22.00 pod każdy adres w Polsce).

 

Przesyłki kurierskie gabarytowe (burta - burta) od 30 kg do 50 kg

1. Przesyłki kurierskie krajowe gabarytowe dostarczane są:
a) w trybie Standard - do końca następnego dnia roboczego jednak nie póżniej niż do dwóch dni roboczych;
b) w trybie Express 09 - do godz. 09:00 następnego dnia roboczego (usługa zależna od kodu pocztowego Odbiorcy; usługa dostępna jest wyłącznie w dużych miastach na wybrane kody pocztowe);
c) w trybie Express 10 - do godz. 10:00 następnego dnia roboczego (usługa zależna od kodu pocztowego Odbiorcy; usługa dostępna jest wyłącznie w dużych miastach na wybrane kody pocztowe);
d) w trybie Express 12 - do godz. 12:00 następnego dnia roboczego (usługa zależna od kodu pocztowego Odbiorcy; usługa dostępna jest wyłącznie w dużych miastach na wybrane kody pocztowe);
e) w trybie Wieczorna - w godz. 17:00 - 22:00 następnego dnia roboczego (doręczenie następnego dnia roboczego między godziną 17.00 a 22.00 pod każdy adres w Polsce).

 

Przesyłki paletowe (burta - burta) pow. 50 kg

1. Przesyłki paletowe dostarczane są:
a) w trybie Standard - do dwóch dni roboczych; w niektórych przypadkach odbiór przesyłki paletowej może wynieść 48 godz. od momentu zlecenia transportu.

 

Przesyłki pocztowe

1. Przesyłki pocztowe krajowe dostarczane są od 2 do 7 dni roboczych.

 

2. Przesyłki pocztowe zagraniczne dostarczane są od 4 do 12 dni roboczych.

 

 

2. Przesyłki kurierskie zagraniczne dostarczane są:
a) w trybie Standard - zaplanowana dostawa w ciągu od 1 do 5 dni roboczych do końca dnia roboczego w Europie; średni czas dostawy wynosi 96 godz. w dni robocze;
b) w trybie Express - dostawa następnego dnia roboczego w trakcie dnia do niemal wszystkich miast europejskich; dostawa do końca 2-go dnia roboczego pod większość adresów w Stanach Zjednoczonych i do wszystkich głównych miast w Kanadzie; dostawa za dnia w czasie od 2 do 3 dni roboczych do krajów w Azji; dostawa określonego dnia w ciągu dnia do innych krajów na świecie;
c) w trybie Express 09 - dostawa następnego dnia do godziny 9:00 do większości krajów Europy; dostawa następnego dnia roboczego do godziny 9:00 pod większość adresów firmowych w Stanach Zjednoczonych, do głównych obszarów biznesowych w Kanadzie oraz większości miejsc przeznaczenia w Azji; dostawa określonego dnia do godziny 9:00 do innych miejsc przeznaczenia na świecie;
d) w trybie Express 12 - dostawa następnego dnia do godziny 10:30 lub 12:00 pod większość adresów firmowych w Europie; dostawa drugiego dnia roboczego do godziny 10:30 lub 12:00 pod większość adresów firmowych w Stanach Zjednoczonych i do głównych obszarów biznesowych w Kanadzie; dostawa określonego dnia w ciągu dwóch do trzech dni roboczych do godziny 10:30 lub 12:00 do wybranych obszarów w Azji.

 

Koszty dostaw

 

I. Przesyłki bezpłatne

 

1. Produkty oznakowane symbolem "Darmowa Dostawa" są dostarczane na koszt Sprzedawcy.

 

II. Przesyłki drobnicowe - do 30 kg

 

1. Serwis krajowy - przesyłki pocztowe

Waga przesyłki Poczta Polska
Paczka Ekonomiczna
Poczta Polska
Paczka Priorytetowa
InPost Paczka
(max 18x38x64 cm)
InPost Paczkomat
(max 41x38x64 cm)
00.00-0.50 kg 11.69 13.53 8.30 12.95
00.51-1.00 kg 11.69 13.53 8.30 12.95
01.01-02.00 kg 13.53 15.99 9.60 12.95
02.01-05.00 kg 15.99 17.84 11.00 12.95
05.01-10.00 kg 22.14 25.22 - 12.95
10.01-15.00 kg - - - 12.95
15.01-20.00 kg - - - 12.95
20.01-25.00 kg - - - 12.95
25.01-30.00 kg - - - -
Ceny z VAT za 1 przesyłkę.

 

2. Serwis krajowy - przesyłki kurierskie

Waga przesyłki Standard Express Express 12 Express 09
00.01-30.00 kg 18,75 19,45 57,50 100,50
30.01-40.00 kg 35,80 35,80 114,53 128,84
40.01-50.00 kg 50,11 35,80 114,53 143,16
Ceny z VAT za 1 przesyłkę.

 

4. Serwis zagraniczny - przesyłki pocztowe do krajów Unii Europejskiej

Zgodnie z cennikiem Poczta Polska S.A.

 

5. Serwis zagraniczny - przesyłki kurierskie do krajów Unii Europejskiej

Zgodnie z cennikiem UPS Polska

 

6. Opłaty dodatkowe
a. Produkty oznakowane symbolem "Duża paczka" - 146,09 zł z VAT

III. Przesyłki gabarytowe - pow. 30 kg

 

1. Produkty oznakowane symbolem "Mały gabaryt" - 61,50 zł z VAT za paczkę.

2. Produkty oznakowane symbolem "Duży gabaryt" - 98,40 zł z VAT za paczkę.

 

IV. Przesyłki paletowe

 

1. Koszt wysyłki paletowej wyceniany jest indywidualnie.

 

Przesyłki dostarczają
InPost S.A. jest liderem w oferowaniu nowoczesnych usług logistycznych i pierwszą firmą w Polsce, która stworzyła sieć Paczkomatów - samoobsługowych punktów nadania i odbioru paczek, czynnych 24/7. Dzięki innowacyjnej technologii, umożliwiliśmy odbiór przesyłek wygodniej, taniej i z korzyścią dla środowiska. Paczkomaty zwiększyły wydajność usług logistycznych, a o ich sukcesie zadecydowała też szybkość dostaw - aż 98% przesyłek dostarczanych jest już następnego dnia po nadaniu!
DB Schenker Logistics jest jednym z wiodących globalnych dostawców usług logistycznych. Oferuje zintegrowane rozwiązania z jednego źródła w oparciu o transport lądowy, lotniczy, oceaniczny oraz logistykę kontraktową. Zarządza globalnymi łańcuchami dostaw dla producentów, eksporterów i importerów wiodących marek.
DHL Express (Poland) Sp. zo.o. jest światowym partnerem w zakresie międzynarodowej i krajowej spedycji przesyłek ekspresowych i kurierskich – lotniczych i drogowych.
UPS jest przedsiębiorstwem globalnym, o jednej z nasłynniejszych i najbardziej podziwianych marek na świecie. UPS stał się największą firmą przewozową na świecie oraz liderem w świadczeniu wyspecjalizowanych usług transportowych i logistycznych. Codziennie zarządzamy przepływem towarów, środków finansowych oraz informacji w ponad 200 krajach i regionach na całym świecie.
Poczta Polska S.A. jako operator narodowy świadczy usługi pocztowe na terenie całego kraju, zaspokajając potrzeby obywateli, samorządu terytorialnego, administracji państwowej i całej gospodarki. Ponadto oferuje Klientom szeroki wachlarz różnorodnych usług. Poza klasycznymi usługami pocztowymi świadczy również m.in. usługi kurierskie i transportowe, bankowe oraz ubezpieczeniowe, usługi przesyłania pieniędzy, sprzedaż wysyłkową, logistykę gotówki oraz ochronę osób i mienia.
Newsletter

Chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach i promocjach? Zostaw dane i odbierz rabat 5% na pierwsze zakupy!

Imię Email
Dobrowolnie wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na adres e-mail przez AMICO.com.pl Sp. z o.o. z siedizbą w Pińczowie, ul. 1 Maja 12/22, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świdczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Adres email ani inne dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych e-mail może być w każdej chwili cofnięta.
Dowiedz się więcej
Newspaper Message YouTube